OR Coach

OR-Coach.nl is een jong bedrijf met decennia aan ervaring in het begeleiden van ondernemingsraden zoals die van u. Ze werken samen met een grootnetwerk van deskundigen. Dat biedt hun de mogelijkheid om u de expertise te bieden die uw ondernemingsraad op dat moment nodig heeft.

Bekijk de website

OR-Coach.nl helpt uw ondernemingsraad het gezag te verwerven dat nodig is om uw taken goed te kunnen uitvoeren. Ze werken daarbij oplossingsgericht – dat wil zeggen dat ze u ondersteunen bij het realiseren van uw doelen. Daarvoor hebben ze een heel scala aan ondersteuningsmogelijkheden ontwikkeld, die verder gaan dan alleen opleiding of advies.

Logo ontwerp

Als ondernemingsraad bent u op heel veel terreinen actief en uw bestuurder en achterban verwachten van u dat u hier professioneel vorm aan geeft. OR-Coach.nl biedt een scala aan middelen om dat mogelijk te maken.

Huisstijl ontwerp

Aristo

Bij Aristo is jouw zakelijke bijeenkomst in goede handen.

Joost

We staan dicht bij onze huurders.