Kernwaarden zijn de fundamentele en onveranderlijke principes of normen die een bedrijf, organisatie of individu aanhoudt. Deze waarden geven richting aan de beslissingen en acties van een organisatie en helpen bij het bepalen van prioriteiten. Kernwaarden zijn vaak gebaseerd op ethische, morele of spirituele principes en kunnen bijvoorbeeld zijn: integriteit, respect, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid, innovatie, etc.

Kernwaarden zijn belangrijk voor het creëren van een sterk merk en een positief imago, voor het aantrekken en behouden van werknemers en voor het opbouwen van een loyaliteit van klanten. Ze helpen bij het maken van moeilijke beslissingen en dragen bij aan het creëren van een gezamenlijke cultuur en een gedeelde visie.